buhalcho

ivvo@abv.bg
user_phone

1

В процес на остраняване!

{В процес на остраняване} Сигнал от член на КИИП – гр.Варна (рег.ном. 16041): Опасно състояние на подлеза “Шипка”!

ул. „Шипка“, Varna, Bulgaria

18:30

Варна

Уведомен орган по компетенция /30-дневен срок предизвестие/

2018-03-26

Translate »