Mitko

= Общественик от гр.Варна; = Автор на Facebook група "Стоп Вандал";

11

Сигнал на граждани: Централен подлез пак надраскан при наличие на охранителни камери! – гр.Варна

Варна Център, Варна, Болгария

https://www.facebook.com/groups/712156955577803/

Варна

Под наблюдение /Официално ангажиране на орган по компетенция/

2016-11-02

Сигнал на граждани: Разрушена стена в морска градина – гр.Варна

Морска градина, Варна, Болгария

14:30

https://www.facebook.com/groups/712156955577803/?ref=bookmarks

Варна

Административен Отказ и липса на съдействие от Надзорен Орган

2016-10-24

Сигнал на граждани: Счупена бетонна саксия в центъра на морската градина – гр.Варна

Морска градина, Варна, Болгария

https://www.facebook.com/groups/712156955577803/

Варна

Административен Отказ и липса на съдействие от Надзорен Орган

2016-09-20

Сигнал на граждани: Дървета в центъра на Варна се използват за незаконна реклама! {Остранен с е-Демокрация!}

булевард „Княз Борис I-ви“, Варна, България

14:00

https://www.facebook.com/groups/712156955577803/

Варна

Благодарност към Отговорен орган /Отстраняване на проблема в 30-дневен срок/

2016-08-18

Translate »