Проект на Община Варна: “За обновяване на 17-ти микрорайон в „Левски“” {в Обществено обсъждане}

Левски, Варна, България

Website

080 080 806

Мрежа Е-демокрация България призова гражданите, НПО-та и сдружения да изкажат своето мнение, да дадат своите конкретни забележки или препоръки за корекция на идейният проект на Община Варна “За обновяване на 17-ти микрорайон в „Левски“ {в Обществено обсъждане}”.
След провеждане на обществено обсъждане, всички аргументирани забележки и предложения ще бъдат препратени електронно към Община Варна за получаване на официално становище в отговор.
Обществено обсъждане в Мрежа Е-демокрация България се провежда с цел публично съгласуване на проекта до един окончателен вариант, които би получил обществена подкрепата и одобрението на мнозинството от гражданите на квартал „Левски” с цел реализация в бъдеще.

ПОДКРЕПЯМ   НЕПОДКРЕПЯМ

11.05.2016 = “Иван Портних: Мъгляви интереси настройват хората срещу инвестиции в кварталите” – Община Варна.
31.03.2016 = “Край със скандалния проект за 17-и микрорайон. Заради спорове между обитателите общината изгуби 8 млн. по ОП “Региони в растеж”.
21.03.2016 = “Втора подкрепяща подписка за проекта за 17-ти микрорайон в „Левски“ внесоха варненци”.
17.02.2016 = ““Абсурдите с БНТ 2″ – задочен диалог между граждани и администрация! Защо жители на варненския квартал “Левски” протестират срещу новия план за благоустрояването на района?”
25.01.2016 = 10 отговора за проекта за обновявяне на 17-ти микрорайон в кв. „Левски“- Община Варна.
25.06.2015 = Публикуване на проекта в сайта на Община Варна.
23.06.2015 = Провеждане на обществен форум.
22.06.2015 = Публична покана за обществен форум /вестник „Народно дело“/.
02.03.2015 = Граждани подкрепиха с подписка проекта за 17–и микрорайон в кв. „Левски“.
01.03.2015 = Запознават гражданите с проекта за обновяване на 17-и микрорайон в кв. „Левски“.

Проектът за обновяване на 17-ти микрорайон в „Левски“ – „Реконструкция на ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Д-р А. Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустрояване на пространствата в карето между ул. „Царевец“ – ул. „Караагач“- ул. „Мир“ – бул. „Левски“ – бул. „Осми приморски полк“ – гр.Варна.

Проектът е един от 16-те, които Община Варна е разработила и може да получи финансиране през новия програмен период по ОП „Региони в разтеж“. Той е с индикативна стойност около 8 млн. лв.
Причините, поради които този район е предвиден за обновяване, са амортизирана техническа инфраструктура – лошо състояние на пътните платна на улиците, на тротоарите, на детските и спортните площадки, липса на осветление и отводняване, на рампи за хора с увреждания, липса на озеленяване и достъпни места за отдих. В лошо техническо състояние са улиците „Мадара“, „Д-р Железкова“, „Д-р Головина“, „Д-р Басанович“, „Бор“, „Явор“.  Зоната е силно застроена, с неблагоустроени междублокови пространства, с нерегламентирано паркиране и липсващи пешеходни връзки, с ограничен брой детски площадки, които не отговарят на съвременните условия за безопасност. Съществуващата растителност е хаотична, тревните площи са неподдържани.

Целта на проекта е модернизация и реконструкция на улиците в цялата зона, създаване на озеленена и благоустроена среда – с кътове за отдих за различните възрастови групи, със спортни и детски площадки, които отговарят на европейските норми за безопасност, със създаване на функционални пешеходни връзки, с регламентирани паркоместа, с изграждане на улично осветление, на тротоари.
На 23.06.2015 г. бе проведен обществен форум, на който бяха представени целите и  обхвата на инвестиционния проект. Поканата за събитието бе публикувана във вестник „Народно дело“ на 22.06.2015 г. От 25.06.2015 г. на сайта на Община Варна са публикувани концептуални визуализации на обектите, за които се изготвят инвестиционни проекти, на адрес:
Проектът е изложен в район „Приморски“ , където може да бъде получена допълнителна информация.
Най-често задавани въпроси по проекта:
1.       Ще бъде ли покрит каналът на ул. „Мадара“?
 Каналът няма да бъде покрит и сечението му не се променя – т. е. проводимостта на канала остава същата. От двете страни на канала – по улицата, се предвижда асфалтиране на пространството, което в момента е с бетонови плочи. Ще бъдат изградени и тротоари.
2.       Ще бъде ли разширена ул. „Д-р Железкова“?
Габаритът на улицата няма да бъде променен, платната за движение остават същите, в общия габарит на улицата са включени съществуващите зони за паркиране на автомобили. Цялата улица ще бъде преасфалтирана в настоящите си параметри.
3.       Ще се прокарват ли нови улици в 17-ти микрорайон?
В 17-ти микрорайон няма да бъде прокарвана нито една нова  улица. Съществуващите улици ще бъдат асфалтирани, с изградени нови тротоари.  Улиците, които към момента са без асфалт – като ул.„Акация“,улиците между ул. „Каймакчалан“ и ул. „Мадара“, ул. „Бреза“,ул. „ Атанас Бешков“ и др., ще бъдат асфалтирани.
4.       Ще се премахват ли козирки на жилищни блокове?
Планът не предвижда никакви действия по отношение на съществуващото застрояване, както и не предвижда ново такова.
5.       Ще бъдат ли унищожени и застроени зелените площи?
Всички зелени площи ще бъдат запазени и обновени, ще се засадят нови 304 декоративни дървета и 6880 декоративни храсти. На премахване подлежат единствено сухи и опасни дървета с лош естетичен вид от видовете копривка, черница и джанка. Няма да бъдат отсичани никакви декоративни дървета.
6.       Ще бъдат ли продавани терени, на които има детски площадки?
Категорично зелените площи, детските и спортни площадки ще бъдат запазени. Те ще бъдат ремонтирани, ще бъдат изградени и нови.
7.       Ще бъдат ли завършени детските площадки до бл. 2 на ул. „Явор“ и до бл. 1 набул. „Левски“?
Заради получени подписки от граждани, които не желаят да има детски площадки, въпросът с тяхното завършване ще бъде разгледан на комисия по архитектура в Общинския съвет. Там ще бъде решено дали да бъдат довършени или вече изградените съоръжения да бъдат преместени на други места, където живущите желаят.
8.       Ще бъдат ли увеличени паркоместата?
Да, поради острата нужда от такива, без да се унищожават зелени площи – дървета и храсти.
9.       Ще бъде ли осигурено ново улично осветление?
Да, по улиците, където няма такова, ще бъде изградено.
10.   Как ще бъде регулирано движението в района?
Ще има нова организация на движение, което в основната си част ще бъде еднопосочно.

[emailpetition id=”3″]

[emailpetition id=”4″]

 

Подписка на граждани подкрепящи проекта за благоустрояване на ул. “Ал. Стамболийски” в кв. „Чайка” на Община Варна:
[signaturelist id=”3″]

 

Подписка на граждани неподкрепящи проекта за благоустрояване на ул. “Ал. Стамболийски” в кв. „Чайка” в искане към Община Варна за промяната му:[signaturelist id=”4″]

Добавете Вашият коментар!

коментара

ЕТАП 1 - Проучване и Изготвяне Идеен Проект

Visited 1265 times, 8 Visits today

7 Reviews

 1. Maria Krysteva
  Maria Krysteva

  Имам въпрос към Община Варна: Ще бъдат ли завършени детските площадки до бл. 2 на ул. „Явор“ и до бл. 1 на бул. „Левски“?

  юни 14, 2016 at 7:49 am Reply
  1. Администратор Мрежа Е-демокр@ция България

   e-Въпроса е пренасочен електронно за отговор към Община Варна {под наблюдение в тестов режим} .

   юни 14, 2016 at 7:54 am Reply
  2. Община Варна (Listing owner)

   e-Отговор Община Варна {в тествов режим}: Заради получени подписки от граждани, които не желаят да има детски площадки, въпросът с тяхното завършване ще бъде разгледан на комисия по архитектура в Общинския съвет. Там ще бъде решено дали да бъдат довършени или вече изградените съоръжения да бъдат преместени на други места, където живущите желаят.

   юни 14, 2016 at 8:04 am Reply
  3. E-democracy.bg

   Г-жо Кръстева, цитираме заседание на 18.01.2016 г. на ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”:
   П.Липчев: „Уважаеми колеги, уважаеми г-н главен архитект, г-н директор дирекция, става въпрос за ПРЗ на ж.к. „Чайка“ 19 и 20 м.р., който има две решения на Общински съвет, но виждам, че този план е недоразплатен. За никой не е тайна в града, че има обществено напрежение за този план за застрояване на ж.к. „Чайка“. Мнозинството от хората живеещи там не го одобряват, защото там става въпрос за застрояване на детски площадки, спортни площадки, зелени площи. Когато се приемаше още М. Март поставих въпроса дали е направен опис и дали терените, които отговарят да бъдат зелени площи и детски площадки, спортни площадки са направени
   Page 3
   такива актове за публична общинска собственост. Отговорът беше неясен, почти нямах отговор. Аз мога да Ви покажа такива терени, които в момента са зелени площи, асфалтирани спортни площадки, които не са актувани с актове за публична общинска собственост, каквито трябва Да бъдат. И без акт, те трябва пак да имат такъв статут и да бъдат актувани. В плана, който е в съда, те са нарисувани, като терени за застрояване, което е в противоречие с настоящия закон. В момента говоря за общински терени, не за частни. Ако се наложи поправка на този план, за чия сметка ще бъде извършена, в кой момент, по какъв начин и възнамерява ли някой да се съобрази с този момент на обществено напрежение по този казус? Благодаря Ви.“
   Б.Бузев: „Един план може да бъда изменян само, когато той е факт, досега не съм срещнал в практиката си план, който да е съвършен. Чисто административно, процедурно, за да можем да изменим един документ, той първо трябва да фигурира и аз смятам, че в зависимост от решението на Върховния съд, от там нататък ще можем да вземем решение, как да се изменя плана. Плана в голяма степен е изработен професионално и ако има единични случаи, където има допуснати такива грешки, може и служебно да бъдат променени. Аз смятам, че ако има план и отреждане за публично мероприятие, каквото в случая е озеленяването, едва тогава общината може да изготви акт за публична общинска собственост. Бих искал да запозная съветниците, които за първи път присъстват на заседание на комисията, плана обхваща 16 урегулирани поземлени имота, от които 14 са с възстановени собственици от съда, които се появяват в територии, незастроени с нереализирани блокове. Аз не искам да бягам от отговорност, но в целия този процес и за това напрежение голяма вина има и съда, който възстановява поземлени имоти в една готова изградена среда. Аз съм съгласен с протестиращите, че ж.к. „Чайка“ е един завършен квартал, но съда е преценил, посредством вещи лица и всякакви Други специалисти, че може да възстанови такива имоти там. И Конституцията и ЗОС дават право на всеки един собственик да се възползва от собствеността си, това е и една от причините през 2005 г. възлагането на този “ Подробен устройствен план. Имотите са разпределени из целия квартал, идеите на проектантите е да се обособят две групи, където те да бъдат пренесени и концентрирани. Естествено в тези две групи са засегнати наличните зелени масиви. Това са незастроени територии, а не зелени площи. Отреждането на площи, като зелени става чрез план и чрез отреждане за озеленяване.“
   П.Личев: „Аз знам много места, където съда връща имоти на собствениците. Там, където отговарят тези терени за зелени площи, вече по новия закони за спортни площадки, те спокойно могат да бъдат актувани като такива.“ В.Бузев: „Единствения механизъм, е който общината разполага, след като са върнати имотите, когато се прави първи план за тях е да бъдат безвъзмездно отчуждени. Това за територията на ж.к. „Чайка“ е изпълнено, 25 % от площта на имотите е преминала в общинска.“
   Целият протокол: http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/2d38b498e789c44636473f095a6070ac

   юни 14, 2016 at 8:26 am Reply
  4. Мрежа Е-Демокр@ция България

   Г-жо Кръстева, цитираме заседание на 19. 01. 2016 г.се проведе заседание на ПК “Благоустройство и комунални дейности”:
   Хр.. Иванов: „Вчера На заседание на ШС “Архитектура, строителство, устройство,
   организация и развитие на територията на общината и населените места”
   присъстваха граждани, които възразиха за две детски площадки, които са
   поименно вписани в списъка на детските площадки. Строителството на тези
   детски площадки започна Миналата година и се създаде някакво обществено
   напрежение. Строителството на детските площадки стигна даден етап и ние го
   спряхме, правихме срещи ние поискахме те да излязат с някакво предложение
   за преконфигуриране на площадките, ако смятат, че това решава задачата. Към
   днешна дата бяха предоставени проектите, но няма направено някакво
   предложение от тяхна страна. Ние сме ги включили в инвестиционната
   програма и ако има някакви мотиви от страна на гражданите да ги представят и
   да вземем някакво решение.”
   Инж. Казакова: „Едната площадка е на стойност 56 000 лв. и е заложена на стр. 21, а другата е на следващата страница. Проблема е тези детски площадки не е че просто има напрежение, те са незаконни строежи, там въобще не е имало» строеж, на който да се прави основен ремонт или реконструкция. Ние проведохме две поредни срещи с г-н Христо Иванов и главния архитект на община Варна, там ние не говорихме ние да правим проект, там говбрихме да има обществено обсъждане” и как да бъде променен проекта от арх. Ричков, защото без негово съгласие няма как да бъде променен-проекта. До днес има две жалби до прокуратурата, има проверка на тогава изпълняващ длъжността кмет господин Койчев, нищо писмено не сме получили, дотук, това което сме говорили не се е случвало. В момента проекта без да е променен е даден „да се гласува. Тоест ние трябва да отидем в съда и да го спрем, ние това нещо не го искаме, искаме да се върнем на етап обществено обсъждане, защото те са незаконни строителства. Затова предлагам да не ги гласувате.”
   http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/445dc1bd2498d250b1a65a9bbe4bb5d9

   юни 14, 2016 at 8:45 am Reply
 2. Мрежа Е-Демокр@ция България

  Тема: ПУП-а на „Чайка“ – делото във Върховен административен съд.

  Осмо заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се проведе на 11.05.2016 г:
  http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/5ad4f73ea28ca73f8fe529067b237db1

  Кръстьо КРЪСТЕВ:
  „ За протокола, Кръстьо Кръстев. Съвсем накратко по предложението за „Чайка“ искам да уточня само, че това не е просто ПУП, а е план за регулация и застрояване, допълнително. За общинските съветници, които живеят във Варна след 90-та година искам съвсем накратко да обясня, че този квартал е комплексно застроен, завършен към края на 70-те години. Комплексно застрояване означава, че всичко е застроено наведнъж, всичко необходимо, като поликлиники, училища, болница и т.н. Този план, който е в предложението вкарано, за да премине този план, той е меко казано криминален тъй като при изработването на този план за упорен план се използва не оригиналния план, който според администрацията го няма, а се използва план отразяващ текущото състояние на квартала през 2005 година, което на практика тогава вече квартала е презастроен, вече са надхвърлени параметрите на жилищния комплекс, които са създадени с оригиналния план, което противоречи на Закона за устройството на територията. Ако този план мине, т.е. искам да кажа само, че ако нашата прокуратура беше румънска, заради този план щеше да има лица, които са на най-високо административно ниво в Общината щяха да бъдат в затвора.”

  Тодор БАЛАБАНОВ:
  „Благодаря Ви. Ще помоля само без квалификации за прокуратурата. Заповядайте. Госпожо Гърдева, заповядайте. След това господина който е зад Вас.”

  Марица ГЪРДЕВА:
  „Вие знаете много добре, че групата общински съветници на ГЕРБ подкрепи решението на Общински съвет единодушно за отмяна на ПУП-а на „Чайка“. За съжаление тогава малко избързахме или го направихме явно не както трябва, защото в момента той падна в съда, така че аз имам едно предложение. Това предложение, на колегите което те внасят, да мине през ресорните комисии по „Архитектура“ по „Благоустройство и комунални дейности“, да го разгледаме, да го съгласуваме с юристите, за да можем да изготвим наистина едно предложение, което след това да не бъде оборвано в съда, така че смятам, че трябва да се въздържим от такива набързо взети решения.”

  Тодор БАЛАБАНОВ:
  „ Благодаря Ви. Моля да не … правите изказвания по този начин. Ако искате заповядайте на микрофона няма никаква пречка да се изкажете. Господин Гуцанов искахте да… нека първо само господина, тъй като беше дадена думата.”

  ………….

  Николай КОЛЕВ:
  “Николай Колев се казвам. Става въпрос за следното нещо. Първата подточка от предложението относно ПУП-а на „Чайка“ е спешна, защото след 30-ти май когато е насрочено заседанието на делото във Върховен административен съд, това просто няма да има смисъл. Смисълът е сега това да се реши, днес или на някаква извънредна сесия най-спешно преди 30-ти май, за да може това нещо да бъде поправено…. Първата точка…”

  Тодор БАЛАБАНОВ:
  “ Какво ще се случи само да ми подскажете. Какво ще се случи на 30- ти май във Върховен административен съд?”

  Николай КОЛЕВ:
  “Върховен административен съд ще разгледа делото и ще го реши и ще обяви нищожност окончателно на този ПУП.”

  Тодор БАЛАБАНОВ:
  “ А има ли пречка това решение да се вземе повторно в случай, че това бъде обявено за нищожно…кажете ми. Просто питам.”

  Николай КОЛЕВ: “ Вие сте адвокат нали?”

  Тодор БАЛАБАНОВ: “ Да, аз затова питам има ли пречка?”

  Николай КОЛЕВ: “ Много добре сте наясно. Да, има пречка, защото основанието, единствено възможното, действително основание е този чл.156 от АПК, който е свързан с дела по обжалването на решението от 30-ти март. Тези дела повечето от тях са прекратени. Решението може да бъде взето само във връзка с обжалванията, които правихме към 5-ти август. Те затова не бяха прекратени. И ще се окаже, че отново правното основание ще бъде нищожно, тъй като няма да има свързаност между вашето решение, което бихте взели в бъдеще и дела, които са прекратени. Те няма да бъдат висящи.”

  Тодор БАЛАБАНОВ: “ Разбрах. Да. Благодаря Ви. Заповядайте госпожо искахте думата.”

  Николинка АНГЕЛОВА:
  “ Уважаеми дами и господа, желая да изразя становище относно внасяне на предложението на отмяна или оттегляне на ПУП „Чайка“. Считам, че действията, които се предприемат са абсолютно незаконосъобразни. Ще се допусне отново същия водовъртеж, в който попаднахме. Има висящо производство във Върховния административен съд, считам че всички юристи са наясно с казуса, никой няма право да пререшава наново решението преди да се е произнесъл Върховния административен съд. Това е категорично. Не виждам смисъл в тези циркове, които на практика, извинявайте за израза, тук се разиграват, защото в крайна сметка се е произнесъл Административния съд – Варна. Има едно обжалвано решение и докато не се произнесат върховните съдии просто считам абсолютно за незаконосъобразно каквото и да е предложение, да не говорим, че то не е минало на комисия. Ей така се внасят на ангро. Моля за вашето становище.”

  юни 14, 2016 at 8:55 am Reply
 3. Администратор Мрежа Е-демокр@ция България

  ПК “Благоустройство и комунални дейности” към e-Община Варна {*Публична група}:
  http://112.e-democracy.bg/групи/пк-благоустройство-и-комунални-дейн/

  юни 18, 2016 at 2:06 pm Reply

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

 

Related Listings