{В процес на остраняване} Сигнал от член на КИИП – гр.Варна (рег.ном. 16041): Опасно състояние на подлеза “Шипка”!

ул. „Шипка“, Varna, Bulgaria

18:30

05-април-2018г.,10:00РМ = Отговор на Община Варна №СИГ18000616ВН_001ВН към Мрежа е-Демокрация България.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Община Варна започва процедура по чл. 195 и чл. 196 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с подаден сигнал №СИГ18000616ВН от 27.03.2018 г. чрез Мрежа е-Демокрация България (подаден от на инж. Ивайло Радев – член на КИИП), относно искане за установяване моментното състояние на автомобилен подлеза и необходимостта от последващи действия, гарантиращи опазване здравето и живота на гражданите.
Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че на 13.04.2018 г., в 11:00 часа ще бъде извършен оглед на автомобилен подлез, намиращ се на ул.„Шипка”, гр. Варна.
С уважение, инж. Петър Гърбузов, Директор на дирекция ИИБ”

27-март-2018г.,10:00РМ = Сигнала в Община Варна е заведен под №СИГ18000616ВН_001ВН.

26-март-2018г.,18:53РМ = Уведомена: Община Варна.

26-март-2018г.,18:30РМ = Входящ Сигнал Е-Демокрация България: №10000010/2018-03-22: “Сигнал от член на КИИП – гр.Варна (рег.ном. 16041): Опасно състояние на подлеза “Шипка”!”

 До: Община Варна

Сигнал

от инж. Ивайло Свиленов Радев

член на КИИП /Камара на инженерите в инвестиционното проектиране/ – гр.Варна с рег.ном. 16041

Отправям настоящия сигнал във връзка с техническото състояние на тунела на ул.Шипка в гр. Варна и по-конкретно състоянието на гредовата конструкция – това е горната част от тунела, над която има пешеходна алея с павета.

Преминавайки ежедневно по време на зачестилите задръствания по трасето на тунела, установих, че гредовата стоманобетонна конструкция е силно компрометирана. Очевидните повреди са следните:

1.       Долната надлъжна армировка, както и напречната от стремена е силно корозирала. Масово се наблюдават ивици и петна от ръжда по голяма част от стоманобетонните греди.

2.       На много места от конструкцията са налице течове, до такава степен, че тече директно върху преминаващите под нея коли. Това означава, че хидроизолацията под пешеходната алея липсва или е силно компрометирана.

Обръщам внимание, че течове от такъв характер са предпоставка за бърза и необратима корозия и загниване на цялата налична армировка в конструкцията.

3.       При част от стоманобетонните греди има нарушено бетонно покритие, отронени части, като причините са аналогични – влага, течове и липса на адекватни ремонти в годините на експлоатация.

Считам, че въпросните повреди крият риск от частични разрушения на гредовата конструкция,  което представлява пряка заплаха за живота и здравето на преминаващите пешеходци над тунела, както и на водачите и пътниците на превозни средства под него.
Необходимо е направата на подробна конструктивна експертииза, която да установи степента на загниване на армировката, както и якостните характеристики на бетона.
Надявам се, че ще се вземат своевременни действия за ремонт и възстановяване на въпросната конструкция, под и над която преминават стотици варненци всеки ден.

С  уважение:
гр. Варна        инж. Ивайло Радев
26.03.2018г.    гр. Варна, ул. „Селиолу“ 13
тел. За връзка: 0889 318772

Добавете Вашият коментар!

коментара

Информация за Проблема

2018-03-26

Уведомен орган по компетенция /30-дневен срок предизвестие/

Visited 1231 times, 1 Visit today

Posted in Нарушена инфраструктура

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

 

Related Listings

Серия 5: Отново сигнал на гражданин за ул.”Никола Вапцаров” във Варна – МПС да внимават!

ул. „Никола Й. Вапцаров“ 5, Варна, България

19.00

2016-05-30

Варна

Благодарност към Отговорен орган /Отстраняване на проблема в 30-дневен срок/

Предупреждение към водачите на МПС-та нарушена ограда на булевард „Васил Левски” – гр. Варна: Опасност от ПТП!

булевард „Васил Левски“ 9, Варна, България

12:00

2016-06-01

Варна

Административен Отказ и липса на съдействие от Надзорен Орган