БДЖ-ИГРИ: KAK НОВИ ПРЕВОЗВАЧИ ПРЕВЗЕМАТ ПАЗАРА НА БДЖ?

ул. „Иван Вазов“ 3, 1000 София, Bulgaria

Website

0700 10 200

БДЖ-ИГРИ: KAK НОВИ ПРЕВОЗВАЧИ ПРЕВЗЕМАТ ПАЗАРА НА БДЖ?
Разследване на Мрежа Е-Демокрация България, http://112.e-democracy.bg/

Частни компании продължават и днес да отнемат товари от БДЖ. По показателя обем на извършената работа в милион тонкилометри пазарният дял на БДЖ-Товарни превози за първи път пада под 50% през 2015 година. През 2014 година по обем работа БДЖ държеше 51,2%. “ДБ Шенкер” не е жп компанията, която пробива най-бързо на пазара. Шампионът по ръст на превозите е австрийската “Рейл Карго”. През 2014 година това дружество е превозило 85 млн. тонкилометра товари, а през 2015 година обемите са се увеличили с над 54% до 131 млн. тонкилометра, които са равни на 3,7% от общия обем на жп бизнеса у нас.

„Рейл Карго Кериър – България“ ЕООД е дружество, учредено през месец януари 2013 г., 100% частна собственост. Едноличен собственик на капитала е „Рейл Карго Кериър Кфт”, Унгария. „Рейл Карго Кериър Кфт“ представлява производствена единица в рамките на Рейл Карго Груп, като дружеството-майка за групата е „Рейл Карго Австрия“ АД или това е същото дружество което е шампионът по ръст на превозите през 2014 година в България.
Имре Ковач (Imre Kovach) е управляващ директор на Rail Cargo Carrier Kft („Рейл Карго Кериър“), и на Rail Cargo Logistics – Hungaria Kft, и е председател на Надзорния съвет на Rail Cargo Terminal – BILK Zrt.

Считано от 14 февруари 2013 същото лице Имре Ковач (Imre Kovach) е земал поста управител на „Рейл Карго Кериър – България“ ЕООД, от 28 март 2013 година, длъжността втори управител е изпълнявана от ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ ИЛИЕВ [1,11], практически понастоящем изпълнителен директор на БДЖ „Товарни превози“. Съвпадение 01.

След близо 9 месеца, на 30 декември 2013 – ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ ИЛИЕВ е заличен като управител, в същият ден на длъжността управител на Рейл Карго Кериър – България се вписва – ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ съгласно публична информация [1,2,11]. Пенчо Попов е бивш изпълнителния директор на Български държавни железници (БДЖ), освободен от този пост през 2011 година от транспортният министър Ивайло Московски.

През месец май 2016 година Владимир Владимиров, изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД за “Беновска пита”, Канал 3 в свое изказване споменава въпросното австрийско дружество: „На българска територия работят представители на “Рейл Карго Австрия” например, „Ди Би Шенкер“, които представляват железниците в Германия. Има представители на румънска компания. На зададен въпрос от водещ (Беновска,Канал 3): Защо те успяват обаче да отчитат ръст на печалбата?(в сравнение с БДЖ) Владимир Владимиров отговаря: „Това са компании, които са изградени от нулата, които започват директно с /…/ тези западни държави преди всичко. Те нямат излишни активи, нямат изградени взаимоотношения с институциите в България, имат точно толкова служители, колкото им трябват. Освен това, те не возят единични товари. Те возят само най-печелившите товари“ [10].

Да действително, ако става въпрос за “Рейл Карго Кериър – България“ тя няма активи и почти няма служители [11], но е спорен въпроса дали нямат вече изградени взаимоотношения с институциите в България и в частност с БДЖ отчитайки и още две “страни” съвпадения цитирани по-долу съгласно пак публично достъпна информация.

Съгласно публичните данни цитирани по-долу [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12] се констатира, че след ред рокади на директори от БДЖ към „Рейл Карго Кериър – България“ и обратно от „Рейл Карго Кериър – България“ към директорски места в БДЖ“Товарни превози“ – случайно или не, точно в края на 2014 година австрийската “Рейл Карго” става шампион по превозите. Дружество е превозило 85 млн. тонкилометра товари, като обемите са му се увеличили с над 54% до 131 млн. тонкилометра, които са равни на 3,7% от общия обем на жп бизнеса у нас. Пак, ново Съвпадение 02?

Съгласно публичните данни Rail Cargo Hungaria Zrt („Рейл Карго Кериър Кфт”, Унгария) което 100% едноличен собственик на „Рейл Карго Кериър – България“ ЕООД – постигна нетни приходи от продажби от над 66,67 млрд. HUF (или 212 млн.евро) през 2015 г. в сравнение с 71,1 млрд. HUF през предходната година 2014 година [7]. През 2015 г. компанията регистрира печалба след облагане с данъци от 398 милиона унгарския форинт HUF (1.27 млн.евро), интересното е че предната 2014 година е отчитала загубата от 551 милиона HUF. Съвпадение 03?

В Годишен консолидиран доклад за дейността на БДЖ Холдинг ЕАД към 31 декември 2015 г. [11] е изписано, цитираме: “„РЕЙЛ КАРГО ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ” – Намали заявките за превоз с 19 904 тона – загубени са транзитни блок-влакове по релацията Драгоман граница – Свиленград изток граница и обратно, които фирмата е осъществявала с „БДЖ –ТП” ЕООД през 2014 година. Тези товари са пренасочени по релацията Русе граница – Свиленград изток граница и обратно, поради новата фирмена потика на компанията собственик на товара, който изисква превозвач по всички територии да бъде RAIL CARGO AUSTRIA.”

БДЖ Холдинг ЕАД явно не отрича, че търпи практически загуби през 2015 година от нереализирани приходи, поради новата фирмена потика действаща от 2015 година на компанията собственик на товара, който изисква превозвач по всички територии да бъде RAIL CARGO AUSTRIA.

Подай сигнал!

Последователност на събития:
=========================================================
2016-06-02 /дата-месец-ден/ – Имре Ковач (Imre Kovach) е управляващ директор на Rail Cargo Carrier Kft („Рейл Карго Кериър“), и на Rail Cargo Logistics – Hungaria Kft, и Председател на Надзорния съвет на Rail Cargo Terminal – BILK Zrt. Според публичните данни Rail Cargo Hungaria Zrt. Постигна нетни приходи от продажби от над 66,67 млрд. HUF (или 212 млн.евро) през 2015 г. в сравнение с 71,1 млрд. HUF през предходната година 2014 година [7].
През 2015 г. компанията регистрира печалба след облагане с данъци от 398 милиона унгарския форинт HUF (1.27 млн.евро) в сравнение със загубата от 551 милиона HUF за 2014 г. [7]
 
2016-05-06 /дата-месец-ден/ – Владимир Владимиров: На българска територия работят представители на”Рейл Карго Австрия” например, „Ди Би Шенкер“, които представляват железниците в Германия. Има представители на румънска компания.
Водещ (Беновска,Канал 3): Защо те успяват обаче да отчитат ръст на печалбата?
Владимир Владимиров: Това са компании, които са изградени от нулата, които започват директно с /…/ тези западни държави преди всичко. Те нямат излишни активи, нямат изградени взаимоотношения с институциите в България, имат точно толкова служители, колкото им трябват. Освен това, те не возят единични товари. Те возят само най-печелившите товари [10].
 
2016-02-02 – Жп бизнесът през 2015 г. – частни компании продължават да отнемат товари от БДЖ. По показателя обем на извършената работа в милион тонкилометри пазарният дял на БДЖ-Товарни превози за първи път пада под 50%. Държавната компания, за която чисто формално е открита приватизационна процедура, е превозила през м. г. 1680 млн. тонкилометра, които ѝ осигуряват пазарен дял от 47,5%. Преди година по обем работа БДЖ държеше 51,2%. “ДБ Шенкер” не е жп компанията, която пробива най-бързо на пазара. Шампионът по ръст на превозите е австрийската “Рейл Карго”. През 2014 година това дружество е превозило 85 млн. тонкилометра товари, а през м. г. обемите са се увеличили с над 54% до 131 млн. тонкилометра, които са равни на 3,7% от общия обем на жп бизнеса у нас.[9]
 
2015- „БДЖ – Товарни превози” ЕООД е имало пазарен дял в товарните превози, както следва: 56,20% във влаккм., 50,73% в брутотонкм. и 52,22% в приходите от инфраструктурни такси. Това е чувствително намаление спрямо 2010 г., когато делът на държавния превозвач бе над 80 на сто. „Рейл Карго Австрия” АД е с пазарен дял 3,64% в приходите от инфраструктурни такси. Тя има още по-силен ръст – с 82,21% във влаккм. и с 67,31% в брутотонкм.
На консолидирана база приходитите на БДЖ – Холдинг намаляват с 9 917 хил. лева, и като достигат 370 184 хил. лева през 2015г. Вече близо половината (180 млн. лева) са финансирания от държавата, представляващи компенсация за обществената услуга. Обработените товари намаляват с 4%,
 
2014-11-25 – ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ ИЛИЕВ назначен за директор на БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД (ЕИК: 175403856) [2]
 
2014-11-25 – Нуири Андраш (Nuiri Andrash) назначен за управител на Рейл Карго Кериър – България ЕООД (ЕИК: 202441675) [1]
 
2014-10-02 – Подадени заявления и документи към ИАЖА за издаване на лицензии за железопътни превози от Рейл Карго Кериър – България“ ЕООД – от 02.10.2014 г. (издадена лицензия през януари 2015 г.) и промяна в обстоятелствата – от април 2015 г. [4]
 
2014-05-06 – Директор на ИА „Железопътна администрация” връчи на унгарския железопътен превозвач „Rail Cargo Carrier Kft.“, част от австрийския холдинг „Rail Cargo Group“ [6].
 
2013-12-30 – ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ назначен за управител на Рейл Карго Кериър – България ЕООД (ЕИК: 202441675) [1,11]
 
2013-03-28 – ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ ИЛИЕВ назначен за управител на Рейл Карго Кериър – България ЕООД (ЕИК: 202441675) [2,11]
 
2013-02-14 – Имре Ковач (Imre Kovach) назначен за директор на Рейл Карго Кериър – България ЕООД (ЕИК: 202441675) [2,11]
 
„Рейл Карго Кериър – България“ ЕООД е дружество, учредено през месец януари 2013 г., 100% частна собственост [11]. Едноличен собственик на капитала е „Рейл Карго Кериър Кфт”, Унгария. „Рейл Карго Кериър“ представлява производствена единица в рамките на Рейл Карго Груп, като дружеството-майка за групата е „Рейл Карго Австрия“ АД. В момента транзитните превози през България на „Рейл Карго Австрия“ АД, представляващи товарни блок-влакове от Европа, към Турция и Гърция се извършват от „Рейл Карго Австрия“ – клон София [5].
 
2011-06-01 – Транспортният министър Ивайло Московски е освободил изпълнителния директор на Български държавни железници (БДЖ) Пенчо Попов [3]. Според Бунев досегашният шеф на железниците Пенчо Попов бил париран отвсякъде. „Той на практика не беше изпълнителен директор. Функциите му бяха иззети от председателя на съвета на директорите Владимир Владимиров, който той управляваше БДЖ”, коментира още синдикалистът./БЛИЦ
 
Пенчо Попов стана директор на БДЖ през октомври 2009 г. Той бе назначен на поста от тогавашния министър на транспорта Александър Цветков след уволнението Христо Монов заради злоупотреби, припомня Дарик радио
 
Публични източници:
=========================================================
[3] Уволниха шефа на БДЖ Пенчо Попов
[5] Издадена нова лицензия на железопътен превозвач:
[6] ИАЖА издаде сертификат за безопасност – част Б на Rail Cargo Carrier Kft. (Унгария)
[7] Kovács Imre maradt a Rail Cargo Hungaria vezére
[8] НОВИ ПРЕВОЗВАЧИ НАСТЪПВАТ СРЕЩУ СТАРИТЕ
[9] Жп бизнесът през 2015 г. – частни компании продължават да отнемат товари от БДЖ
[10] Интервюто на Владимир Владимиров, изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД за “Беновска пита”, Канал 3, може да гледате на следния линк:
[11] Търговски регистър, ЕИК175403856, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД:

Добавете Вашият коментар!

коментара

Информация за Проблема

2018-02-27

Публикуван в Е-Демокр@ция

Visited 7789 times, 2 Visits today

Posted in Градския транспорт, Нарушаване на общественият ред, Нарушаване правата на потребителя, Нарушена инфраструктура and Нерешени проблеми и сигнали без движение

Tagged In BDZ,БДЖ,БДЖ Игри,БДЖ Товарни превози,Владимир Владимиров,ГЕРБ,корупция,Любомир Илиев,Марин Николов,Московски,Нова and Разследване в Темата на NOVA

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

 

Related Listings

Предупреждение към водачите на МПС-та нарушена ограда на булевард „Васил Левски” – гр. Варна: Опасност от ПТП!

булевард „Васил Левски“ 9, Варна, България

12:00

2016-06-01

Варна

Административен Отказ и липса на съдействие от Надзорен Орган

Предупреждение към пешеходците: Дълбока дупка до бул. “Янош Хуняди” – гр. Варна {Опасност от инцидент: пропадане на пешеходци или деца!}

булевард „Ян Хунияди“ 1, Варна, България

17:00

2016-06-08

Варна

http://e-democracy.bg/

Административен Отказ и липса на съдействие от Надзорен Орган

Сигнал на граждани: Централен подлез пак надраскан при наличие на охранителни камери! – гр.Варна

Варна Център, Варна, Болгария

2016-11-02

Варна

https://www.facebook.com/groups/712156955577803/

Под наблюдение /Официално ангажиране на орган по компетенция/