Строго жп секретно: Средната месечна брутна заплата на управител в БДЖ? “Товарни Превози” от години са по-големи от основните заплати на депутатите в България?

ул. „Иван Вазов“ 3, 1000 София, Bulgaria

Website

0700 10 200

14:00

Строго жп секретно: Средната месечна брутна заплата на управител в БДЖ “Товарни Превози” от години са по-големи от основните заплати на депутатите в България?
Разследване на Мрежа Е-Демокрация България, http://112.e-democracy.bg/

Буди недоумение, че при увеличаване на задълженията на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД практически с всяка календарна година и при наличие на задълженията /от обща сума, дългосрочни+ краткосрочни / на дружеството към 31.12.2016 г. в размер на 101,9 млн.лева, средната месечна брутна заплата на управител в БДЖ “Товарни Превози” години превишава значително средната месечна основна заплата на депутатите в България и към 2017 година.

А заплатите на персонала в БДЖ “Товарни Превози” си остават – изключително ниски. Увеличението към 31 декември 2016 година на средната брутна заплата на персонала (без осигуровки) в БДЖ “ТП” спрямо нивото съгласно публични доклади на независими одитори спрямо това през 2007 година е приблизително – едва двойно. Същевременно се отчита значително увеличение на средната месечна брутна заплата на управител в БДЖ “Товарни Превози” спрямо нивото през 2007 година, като към края на 2012 година то е над 17 пъти, а спрямо нивото им към началото на 2017 година то е близо 13 пъти!

Задълженията на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД продължават да се увеличават всяка година:
– Като общата сума на задълженията / дългосрочни+краткосрочни / на дружеството към 31.12.2016 г. е в размер на 101 975 хил. лева, от които 89 205 хил. лева краткосрочни и 11 063 хил. лева дългосрочни и 1 707 хил. лева са приходи за бъдещи периоди и финансирания.
– Спрямо 2015 година задълженията /краткосрочни + дългосрочни/ се увеличават с 549 хил. лева. Съгласно публичен “Анализ за дейността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2016 година”.

Приложената графиката №1 показва средна месечна брутна заплата БДЖ “Товарни Превози” 2007-2016 год. на управител* и на персонал (без осигуровки, лева/месец) съгласно “Годишен доклад за дейността Доклади на независими одитори, Финансов отчет “БДЖ-ТП” ЕООД (публикуван в Търговки регистър, https://public.brra.bg/) и точки 29.4/31.2015, точка 31.3/31.2014 и към 31.2013, точка 30.4/2012 и съгласно “Сделки с ключов управленски персонал, Ключовия управленски персонал на Дружеството включва Управителя или краткосрочни възнаграждения: Заплати, включително бонуси (без разходи за социални осигуровки)” записано в доклад на независимите одитори 2007-2016 год.;


Други разследвания за БДЖ на Мрежа Е-Демокрация България, http://112.e-democracy.bg/:
БДЖ-ИГРИ: KAK НОВИ ПРЕВОЗВАЧИ ПРЕВЗЕМАТ ПАЗАРА НА БДЖ?
✌✌ Строго жп секретно: Средната месечна брутна заплата на изпълнителен директор и на член на борда в “Холдинг БДЖ” ЕАД от години са по-големи от заплатата на премиер в България?

(*) Забележка: “БДЖ-ТП” ЕООД считано от 19.04.2010 до 16.08.2011 е имало едновременно двама управляващи (управители) вж.приложено изображение №4 от Търговският регистър.


Подай сигнал!

Добавете Вашият коментар!

коментара

https://nova.bg/accents/view/2018/01/25/205140/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-nova-%D0%B1%D0%B4%D0%B6-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8

Информация за Проблема

2018-02-27

Публикуван в Е-Демокр@ция

Visited 271 times, 1 Visit today

Posted in Градския транспорт, Журналистически разследвания and Поведение на служители

Tagged In BDZ,БДЖ,БДЖ Игри,БДЖ Товарни превози,Владимир Владимиров,ГЕРБ,корупция,Любомир Илиев,Марин Николов,Московски,Нова and Разследване в Темата на NOVA

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

 

Related Listings