Омбудсман на република българия

ул. „Георг Вашингтон“ 22, 1202 София, България

Website

02/81-06-955

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОМБУДСМАНА:

Можете да се обърнете към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:
� държавните и общинските органи и техните администрации;
� лицата, които предоставят обществени услуги, като например – топ­ло­фи­ка­ционни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здра­веопазване и др.
� администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.
� при вече подадена жалба или сигнал чрез Мрежа е-Демокрация Варна към община и при нарушаване на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (В сила от 12.07.2006 г.)

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (В сила от 12.07.2006 г.) относно подадени сигнали от граждани към община ( Община Варна или други общини, подадени директно към тях и/или през Мрежа е-Демокрация България)
👉 Ако сигнала ви е сметнат за невалиден и не са Ви уведомили за това до 1 месец и 7 дни.
👉 Ако сигналът ви е уважен, но до 2 месеца и 7 дни не сте уведомен как ще се разреши.
👉 Ако случайно сигналът ви не е за Община Варна и/или друга община, но не сте уведомени до 7 дни за препращане на сигнала към когото трябва.
👉 Ако сигнала е подаден към Община Варна и/или друга община, тя трябва да се справи с проблема от 1 до 3 месеца. Ако е минало повече от месец и вие не сте уведомен в особено важни причини за това, че сигнала ви не е остранен.
👉 Ако вече има подаден сигнал за проблем към община, но нямате отговор и/или сигнала ви е спрян.
👉 Глобата за община, при не спазване на срокове и/или разпоредбите е от 150 до 1500 лв съгласно Административнопроцесуалния кодекс. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135521015

Добавете Вашият коментар!

коментара

Visited 128 times, 1 Visit today

Tagged In омбудсман and омбудсман на република българия

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

 

Related Listings