е-Община Варна* {в Тестов режим, проект в обществена полза на НПО “БВ” & Мрежа е-Демокрация}

e-Municipality of Varna * {in Test Mode, project for public benefit of NGO "BB" & e-Democracy Network}

080 080 806
„Е-Община” (Мрежа е-Демокрация България) е готово решение за използване от малки, големи градове или общини. Решението обединява в една среда взаимодействие с граждани и с ваши обществени партньори (неправителствени организации, браншови организации и други) чрез единна и интегрирана платформа, от която всяка една община има нужда днес. Чрез вече реализирана интеграция с Мрежа е-Демокрация България и с други е-портали (електронни портали) на държавни служби, „Е-Община” позволява изграждането на една напълно гражданско ориентирана е-администрация. Приложението работи на принципа на известните социални мрежи, като в една обща онлайн платформа всяка община, неправителствена организация или административна служба създава свой профил и реализира чрез надграждане, свой уникален е-портал с включени всички електронни дейности, който извършва или предлага. За контакт НПО "БВ": www.e-democracy.bg

107

Translate »
en_USEnglish
bg_BGБългарски en_USEnglish