Община Варна търси доброволец за работа с младежи в Страсбург

Freelance

Visit Company Website

Company Info

Non-profit

200 + Employees

Община Варна

без заплащане, с осигурени настаняване, храна, застраховка и джобни

1600

Ecommerce

Община Варна търси доброволец, който да участва в работата на община Страсбург в отдела за връзка с университетите за периода от 1-ви септември 2016 г. до 31-ви май 2017 г. Планира се и реципрочен вариант - доброволец от Страсбург да включи в работата с младежи в Община Варна. Обмяната на опит е по проект за Международна мобилност на младежи по програмата Еразъм+ в рамките на Европейска доброволческа служба. Предвидените дейности по проекта са свързани с активизиране на комуникацията в социалните медии, участие в организиране на събития, свързани със студентския живот, подпомагане и промотиране на Страсбург като международен университетски и научно-технически град, проучване на добри практики в тази област на други градове. В резултат доброволецът ще придобие умения и знания, свързани с нови средства за комуникация и реклама – традиционни и в социалните медии. Ще има възможност да определи и предложи иновативни концепции за промоция на база проучването на добри практики. Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 30 г., да имат основни познания по френски език /В1/ и желание да ги усъвършенстват. Участието в проекта е без заплащане, с осигурени настаняване, храна, застраховка и джобни. Предвидена е и възможност за изучаване на чужд език: за френски език съществува безплатен онлайн курс. На място за доброволеца ще отговаря супервайзор – за всичко, свързано със работните задачи и обучението, както и ментор – за всички останали въпроси. Желаещите могат да изпращат CV и мотивационно писмо до 10-ти август на адрес: vsvelinova@varna.bg. Събеседване с предварително одобрените кандидати ще се проведе на 12-ти август.

How to Apply

Желаещите могат да изпращат CV и мотивационно писмо до 10-ти август на адрес: vsvelinova@varna.bg. Събеседване с предварително одобрените кандидати ще се проведе на 12-ти август.

Добавете Вашият коментар!

коментара

Apply Now

Other Jobs Listed By the Company.

Add a Review

Rate this by clicking a star below: