е-Община Варна* {в Тестов режим, проект в обществена полза на НПО “БВ” & Мрежа е-Демокрация}

  • Една Забележка септември 24, 2016
    \"Новите технологии създадоха нови възможности в хода на пазаруването на административни услуги, общините да получат нова не само административно – управленска, но и социално-културна задача – чрез обслужването да насочват гражданите си към дейности и занимания, водещи до:  усилване степента на заедност на населението;  повишаване образование на гражданите в области, за които се изисква специално време и място;  хомогенизиране на вижданията на населението за определени ценности и организация на живота, водещи към по- добър съвместен начин на съществуване в силно променяща се среда\" НЕДОВЪРШЕНАТА ИДЕЯ - ОБЩИНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ Автор: доц.-р Людмил Георгиев http://eprints.nbu.bg/403/1/Nedovarshenata_idea.doc
Translate »
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски