Администратор Мрежа е-Демокрация

 • „Вашите сигнали и предложения може да подадете в Постоянни Комисии (ПК) на Общински съвет към е-Община Варна* {в Тестов режим, проект в обществена полза на НПО “БВ” & Мрежа е-Демокрация}. Всички ваши общ […]

  • Община Инджия – CityStat или System 48 – Ние решаваме вашия комунален проблем за 48 часа
   http://www.indjija.net/PageEng.aspx?id=134
   Практиката: Проектът CityStat е създаден в Балтимор, САЩ. Той е осъществен в няколко американски градове, а община Инджия е единственият европейски представител на CityStat. Това е система, която има за цел да допринесе за ефективно и отговорно управление, като едновременно с това служи за ранно откриване на проблеми в управлението на общината. Накратко, CityStat се базира на навременното и точно докладване, както и на бързите реакции на общинската администрация. CityStat или System 48 (както бе наречен проектът в Инджия) представлява уникална информационна система, решаваща определен проблем на гражданина само за 48 часа. Тази система обединява дейността на всички общински сектори в едно. Системата предлага на гражданите възможност да контактуват с общината 24 часа дневно, 7 дни в седмицата, за да получат информация за всяка публична услуга, предлагана от общината или общинските фирми, която им създава затруднения. За тях е достатъчно да се обърнат към “кол-центъра” (създаден през юни 2004 г. в приемната на общината) или да позвънят (на цената на градски разговор), да изпратят SMS или е-mail и да получат отговор на своя въпрос в рамките на 48 часа. Всички въпроси преминават само през “кол-центъра”, така че не е възможно да се обърка някоя молба или да се остави необработена. Специално преимущество е, че системата позволява контрол върху всички оперативни, финансови и човешки ресурси и осигурява по-ефективно управление на общинските услуги. Благодарение на системата е въведен уникален начин за събиране на таксите за отпадъци и за вода на домакинствата, решен е въпросът с уличното осветление, незаконните сметища, таксите за паркиране на камиони и др. Създадени са по- добри връзки между ръководството на общината и гражданите, като много незаконно построени обекти са легализирани. Най-добрият индикатор за ефективност на системата е броят на обажданията от гражданите: преди създаването на кол-центъра общината имаше около 30 телефонни обаждания месечно, а след откриването му техният брой нарасна десетократно. За по-малко от една година кол-центърът е обработил над 2 000 обаждания, от които 90% са намерили своето решение. Гражданите искат да изпълняват своите задължения и общините ги информират за всичко, като им помагат по такъв начин да решат проблемите. След почти една година дейност на System 48, резултатите са значителни, като са спестени на общината няколко милиона динара.

   • БЪЛГАРИЯ: АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕЧКИ ПРЕД
    БИЗНЕСА НА ОБЩИНСКО НИВО – експертен доклад СВЕТОВНА БАНКА 2013г. http://documents.worldbank.org/curated/pt/361601468239105756/pdf/785080WP0P12320t0municipal0level0bg.pdf * Отсъствие на прозрачност на административния процес. Докато повечето местни администрации са добре компютъризирани (по-специално в по-големите общини), в повечето градове все още няма такава ефективна
    административна система, която да намалява административно-бюрократичните дейности или времето за предоставяне на дадена услуга,което безспорно влияе върху качеството на обслужването на местно ниво

    * Ниска степен на използване на решенията на електронното
    правителство. Повечето разглеждани общини твърдят, че предлагат различни видове електронни услуги. Докато в последните години широко са се използвали средства от европейски фондове за инфраструктура на ИТ за разгръщане за електронни услуги в общините, тези услуги са сведени до реформи от второ поколение, изразяващи се в интернет сайтове, предлагащи само основна информация и образци на заявления за конкретни административни услуги. Добрич
    е пример за община с напреднала информационна система за административни услуги (от четвърто поколение), при която служителите на публичната администрация и представителите на бизнеса общуват и реализират услуги по електронен път. Обаче през 2010 г., както и през 2011 г., само една фирма е
    използвала електронната система за обслужване на Община Добрич, което показва слабо търсене на електронни услуги от фирми в Добрич.

   • “Новите технологии създадоха нови възможности в хода на пазаруването на административни услуги, общините да получат нова не само административно – управленска, но и социално-културна задача – чрез обслужването да насочват гражданите си към дейности и занимания, водещи до:
     усилване степента на заедност на населението;
     повишаване образование на гражданите в области, за които се изисква специално време и място;
     хомогенизиране на вижданията на населението за определени ценности и организация на живота, водещи към по- добър съвместен начин на съществуване в силно променяща се среда”

    НЕДОВЪРШЕНАТА ИДЕЯ – ОБЩИНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ
    Автор: доц.-р Людмил Георгиев
    http://eprints.nbu.bg/403/1/Nedovarshenata_idea.doc

  • Добри практики в дейността на общинските администрации в България (сравнителен анализ)

   “Преди 5 години в едно свое изследване Съветът на Европа дефинира понятието “дружелюбна” общинска администрация. Този хипотетичен портрет съдържа следните характеристики:
   – Гражданите са основна ценност;
   – Кметът и служителите използват всички видове общуване с гражданите, като поемат инициативи за диалог с гражданите, бизнеса и т.н.
   – Непрекъснато търсят начини за подобряване на услугите;
   – Общинските служители са дружелюбни;
   – Общинската сграда е достъпна и гостоприемна – със светли помещения, с видна за всички информация, с ясни указателни табели и места за сядане и писане;
   – Информацията за всички новости стига бързо и лесно да хората;
   – Служителите имат удобно за гражданите работно време;
   – Създадени са прости процедури за ползване на общинските услуги;
   – На гражданите се предоставят брошури, информиращи за дейността на администрацията.
   Както се вижда от описания портрет достъпността и ефективността на общинските услуги са основно изискване за “отворената” община, която работи в полза на своите граждани”

   Момчил Бешков Бешков, Момчил, “Добри практики в дейността на общинските администрации в България (сравнителен анализ)”, Технически университет-София,Стопански факултет.
   http://fman.tu-sofia.bg/bib/4dobrip51bm3.doc

 • 7-септември-2016г.,14.46РM = Уведомление от Община Варна за остранен сигнал (табелата е махната) Е-Демокрация България: №1000115/2016-08-17: http://112.e-democracy.bg/city/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/tabela/
Translate »
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски