Регистрация на Партньор Е-Демокр@ция

1Enter Details
При въвеждане на Сигнал/Проблем: Моля, изберете категория/категории за публикация на Вашия Сигнал/Проблем в мрежа Е-Демокр@ция;
При регистрация на Партньор Е-Демокр@ция: Моля, изберете категория/категории където желаете регистрация като Партньор Е-Демокр@ция;
При публикуване на Проект: Моля, изберете категория/категории където желаете проекта да бъде публикуван.
Публикуване в Справочник Е-Демокр@ция: Моля, изберете категория/категории където желаете да публикувате информация за сфера дейност на юридическo или търговскo лице.

При въвеждане на Сигнал/Проблем: Моля, въведете титул на Вашия Сигнал/Проблем;
При регистрация на Партньор Е-Демокр@ция: Моля, въведете юридическо наименование на държавен или общински орган, НПО или друг тип организация.
При публикуване на Проект: Моля, въведете титул на Вашият Проект.
Публикуване в Справочник Е-Демокр@ция: Моля, въведете наименование на юридическo или търговскo лице.
При въвеждане на Сигнал/Проблем: Моля, въведете подробно описание на Сигнала/Проблема за да може да бъде препратен към ресорен държавен или общински орган по компетенция, и/или към други регистрирани Партньори Е-Демокр@ция като обществени организации, ангажирани с такъв тип проблеми в решаване и/или надзор;
При регистрация на Партньор Е-Демокр@ция: Моля, въведете кратко описание на вашата дейност като държавен или общински орган, НПО или друг тип организация. Или опишете Вашата сфера на дейност в партньорство с мрежа Е-Демокр@ция, и/или контролни, надзорни функции и т.н.
При публикуване на Проект: Моля, въведете подробно описание на проекта Ви, статус на реализация; наличие на бизнес план, ROI на проекта; подкрепата, партньори или инвеститор, които търсите или необходимата сумата на инвестицията необходима за пред проектно финансиране или за реализация на проекта; допълнителна информация при наличие на обезпечение: държавнa гаранция, участие на държавен орган бенефициент, банкова гаранция, гарант или друга форма на обезпечение.
Публикуване в Справочник Е-Демокр@ция: Моля, въведете кратко описание на сферата на дейност и предлаганите услуги към потребители в мрежа Е-Демокр@ция.

You can drag & drop images from your computer to this box.

OR

При въвеждане на снимка (Upload image): Припоръчително да ползвайте последната версия на браузер Google Chrome 58.03029.81 (64-bit), Mozilla Firefox 53.0 (32 или 64-bit) или по-нова версия!
При проблеми с въвеждането на снимки или при невъзможност от upload: Моля, проверете:
1) Големината на снимката трябва да e до 2000KB;
2) Проверете дали браузера ви е най-новата версия, или ползвайте Google Chrome 58.03029.81 (64-bit), Mozilla Firefox 53.0 (32 или 64-bit) или по-нова версия /тествано: 01.05.2017г./;
3) Или, изпратете снимките Ви към office@e-democracy.bg или към "Администратор Мрежа Е-Демокрация" Facebook профил;
4) Или, обърнете с проблема ви към Група “Support Потребители Мрежа Е-демокрация България“ {*Публична група} или заредете адрес http://112.e-democracy.bg/groups/support/

Локация & Визуализация на Карта

em>Моля въведете коректно адреса (Град, улица, номер), и/или поставете маркер в положение чрез картата Google Map . В случай, че Вашият адрес не е активен, и/или не може да бъде избран в полето търсене чрез Google Map, първо въведете град и веднага след визуализация на маркер, чрез маркиране и влачене, го преместете в конкретна избрана от Вас дестинация.
При въвеждане на Сигнал/Проблем: Моля, въведете местоположението на нарушението, авария и/или проблема;
При публикуване на Проект:
Моля, въведете местоположение на проекта при реализация, или само града.
При регистрация на Партньор Е-Демокр@ция и/или при Публикуване в Справочник Е-Демокр@ция: Моля, въведете адресната Ви регистрация в местоположение.
(Въвеждането на адреса в положение град е задължително)
Моля, изберете държава в поле - Country, окръжен град в поле - State и град в поле - City от наличните активни интерактивни карти в Е-Демокр@ция. В случай, че държавата като интерактивни карта е неактивна, моля изберете произволна държава. Държава и града въведена в поле „Address”, ще бъде активирана и указана в последствие от администратор. В случай, че Вашият град не е окръжен, и/или не е активен за избор, моля изберете най-близкият до вас активен град.

Допълнителна Информация

Контактна Информация

Въведеният контактен телефон тук става публичен. В случай, че не желаете публикуване на публичен телефон, моля не въвеждайте телефон тук.
Enter Google+ profile url for example as https://www.plus.google.com/profile
Въведете URL адрес.
Контактният телефон е задължителен и необходим за координация в бързо отстраняване на проблема от Партньори Е-Демокрация или за контакт с Партньор Е-Демокрация. Достъп да номера на телефона имат само Партньори Е-Демокрация ангажирани с проблема.
  
2Login / Register
Translate »
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски