Социална закрила и защита. Административни нарушения.

Партньори по Контрол, Мониторинг и Превенция на социални дейности и защита правата на човека. Инспекторати по контрол и отстраняване на нарушения в държавни учреждения:
– Общини – Социални звена; – Регионални дирекции „Социално подпомагане“; – Агенция за социално подпомагане; – Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД); – Центрове за обществена подкрепа; – Комисия за защита от дискриминация; – Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет; – Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет; – Агенция за хора с увреждания ; – Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика (ПКПЧПЕ); – Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание; – Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет; – Национално бюро за правна помощ; – Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления; – Фондация Български адвокати за правата на човека; – Български хелзинкски комитет; – Фондации и други.
Партньори Инспекторати по контрол и отстраняване на нарушения в държавни учреждения:
– Инспекторати – Държавни Агенции; – Регионални Инспекторат Агенции; – Инспекторати Министерства; – Агенция за държавна финансова инспекция; – Омбудсман на Република България; – Обществени посредник на Общини; – Комисия за защита на потребителя и други.

Apologies, but no results were found for the requested archive.

Translate »
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски