Submit Event

1Enter Details
При въвеждане на Сигнал/Проблем: Моля, изберете категория/категории за публикация на Вашия Сигнал/Проблем в мрежа Е-Демокр@ция;
При регистрация на Партньор Е-Демокр@ция: Моля, изберете категория/категории където желаете регистрация като Партньор Е-Демокр@ция;
При публикуване на Проект: Моля, изберете категория/категории където желаете проекта да бъде публикуван.
Публикуване в Справочник Е-Демокр@ция: Моля, изберете категория/категории където желаете да публикувате информация за сфера дейност на юридическo или търговскo лице.

При въвеждане на Сигнал/Проблем: Моля, въведете титул на Вашия Сигнал/Проблем;
При регистрация на Партньор Е-Демокр@ция: Моля, въведете юридическо наименование на държавен или общински орган, НПО или друг тип организация.
При публикуване на Проект: Моля, въведете титул на Вашият Проект.
Публикуване в Справочник Е-Демокр@ция: Моля, въведете наименование на юридическo или търговскo лице.

Event Information

Enter Event Start Date. eg.: 2013-09-05
Enter Event End Date. eg.: 2013-09-05
Enter event start time. eg. 16:25 (Follows 24 hrs format)
Enter event end time. eg. 18:25 (Follows 24 hrs format)
При въвеждане на Сигнал/Проблем: Моля, въведете подробно описание на Сигнала/Проблема за да може да бъде препратен към ресорен държавен или общински орган по компетенция, и/или към други регистрирани Партньори Е-Демокр@ция като обществени организации, ангажирани с такъв тип проблеми в решаване и/или надзор;
При регистрация на Партньор Е-Демокр@ция: Моля, въведете кратко описание на вашата дейност като държавен или общински орган, НПО или друг тип организация. Или опишете Вашата сфера на дейност в партньорство с мрежа Е-Демокр@ция, и/или контролни, надзорни функции и т.н.
При публикуване на Проект: Моля, въведете подробно описание на проекта Ви, статус на реализация; наличие на бизнес план, ROI на проекта; подкрепата, партньори или инвеститор, които търсите или необходимата сумата на инвестицията необходима за пред проектно финансиране или за реализация на проекта; допълнителна информация при наличие на обезпечение: държавнa гаранция, участие на държавен орган бенефициент, банкова гаранция, гарант или друга форма на обезпечение.
Публикуване в Справочник Е-Демокр@ция: Моля, въведете кратко описание на сферата на дейност и предлаганите услуги към потребители в мрежа Е-Демокр@ция.

You can drag & drop images from your computer to this box.

OR

При въвеждане на снимка (Upload image): Припоръчително да ползвайте последната версия на браузер Google Chrome 58.03029.81 (64-bit), Mozilla Firefox 53.0 (32 или 64-bit) или по-нова версия!
При проблеми с въвеждането на снимки или при невъзможност от upload: Моля, проверете:
1) Големината на снимката трябва да e до 2000KB;
2) Проверете дали браузера ви е най-новата версия, или ползвайте Google Chrome 58.03029.81 (64-bit), Mozilla Firefox 53.0 (32 или 64-bit) или по-нова версия /тествано: 01.05.2017г./;
3) Или, изпратете снимките Ви към office@e-democracy.bg или към "Администратор Мрежа Е-Демокрация" Facebook профил;
4) Или, обърнете с проблема ви към Група “Support Потребители Мрежа Е-демокрация България“ {*Публична група} или заредете адрес http://112.e-democracy.bg/groups/support/

Enter Registration Fees, in USD eg.: $50
Short description for registration process

Video

Моля, поставете връзка URL на видео.
  
2Login / Register
Translate »
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски